CircumInfo.dk tager skarp afstand fra enhver overtrædelse af gældende sundhedsfaglige retningslinjer

I forbindelse med den verserende sag om en læge, som tidligere har foretaget drengeomskæringer, der ikke efterlevede Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og som nu igen er aktiv, ønsker CircumInfo.dk at understrege, at vi tager skarp afstand fra enhver, der ikke overholder Sundhedsstyrelsens gældende ’Vejledning om omskæring af drenge’.

Vi er yderst tilfredse med, at Styrelsen for Patientsikkerhed skrider ind med det formål at sikre overholdelse af ovennævnte vejledning.

Ingen nationale sundhedsmyndigheder eller internationale sundhedsorganisationer betragter korrekt udført drengeomskæring som problematisk. Alle former for fejlbehandling og overtrædelse af sundhedsfaglige retningslinjer – både på dette og andre områder – bør naturligvis bringes til hurtigt og permanent ophør.

Kommunikationsmedarbejder på Statens Serum Institut kalder KU-forsker for ”jøde”

Igen har en medarbejder ved Statens Serum Institut benyttet etnisk/religiøs profilering ved at udpege en forsker og debattør som ”jøde” i en debat om videnskabelig evidens i forbindelse med drengeomskæring med det formål at beklikke vedkommendes faglighed og motiver for at deltage i nævnte debat. Denne gang er afsenderen Michael Gjølbye Madsen, der er presse- og kommunikationskonsulent på Statens Serum Instituts direktionssekretariat og blandt andet har en fortid som presseansvarlig hos Sex & Samfund.

Michael Madsen vælger i en debat på Facebook at profilere Dan Meyrowitsch som ”jøde og omskåret” og i et efterfølgende opslag som ”jøde”. Se screenshots fra debatten herunder. Hele debattråden ligger her.

Dan Meyrowitsch er epidemiolog, lektor og projekt- og forskningsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og desuden medlem af formandskredsen i CircumInfo.dk.

Tidligere har Morten Frisch, overlæge ved Statens Serum Institut, flere gange stemplet personer som blandt andet ”jøde”, ”jødisk forsker”, ”jødisk gift” og som bærer af ”et omskæringskulturelt klingende navn” i sit forsøg på at udskamme og diskvalificere forskere og andre, der arbejder med forskning og evidensbaseret forskningsformidling vedrørende drengeomskæring, se https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ny-omskaeringsvenlig-forening-er-ikke-uhildet og https://circuminfo.dk/2017/03/

Statens Serum Instituts ledelse har ved tidligere lejligheder udtalt, at man ikke vil blande sig i, hvad SSI’s medarbejderne ytrer som privatpersoner. Det kan dog være svært at fornemme grænsen mellem kommunikationskonsulenten, der er ansat til at promovere SSI-ansattes forskning, og så privatpersonen, der tydeligvis er personligt og emotionelt engageret og måske derfor går langt over grænsen for hensigtsmæssig kommunikation og formidling.

At mærkatet ”jøde” klæbes på en forsker og debattør er under alle omstændigheder utilstedeligt. At det ovenikøbet sker få dage efter, at jøder over hele landet bogstaveligt talt har fået dette mærkat påhæftet på deres privatadresser, forekommer mildest talt tonedøvt.

 

mm1.jpg

 

mm2.jpg

 

mm3.png

Kommentar i forbindelse med tragisk dødsfald som følge af uautoriseret drengeomskæring i Italien

I juledagene 2018 rapporterede internationale nyhedsmedier om, at en nigeriansk dreng på tragisk vis var død i forbindelse med en omskæring udført i Italien, og at drengens tvillingebror, der ligeledes var blevet omskåret, var indlagt. Det berettes, at personen, der udførte omskæringen, ikke var kvalificeret til at udføre indgrebet.
https://www.bbc.com/news/world-europe-46671457

Scenariet omkring det tragiske dødsfald er helt på linje med den situation, der utvivlsomt vil opstå, hvis man forbyder ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark. Et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring vil uden tvivl reducere antallet af ikke-medicinske drengeomskæringer. Men nogle forældre vil betragte loven som illegitim og vil ønske at få deres søn omskåret på trods af forbuddet.

Hvis læger forbydes at medvirke, og familier dermed kun kan få en drengeomskæring udført illegalt, vil det forventeligt kun være et spørgsmål om tid, før vi vil se alvorlige skader og måske endda dødsfald i Danmark.

I dag er ikke-medicinsk drengeomskæring omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162591), der stiller en række krav i forbindelse med drengeomskæring. Et af kravene er, at indgrebet skal foregå under ansvar og tilstedeværelse af en læge med gyldig dansk lægeautorisation. Hvis det kommer til myndighedernes kendskab, at vejledningen ikke overholdes, bliver der grebet ind, hvilket der da også er set eksempler på i de senere år.

Drengeomskæring kan, ligesom alle andre medicinske og kirurgiske indgreb, indebære risici, hvis det udføres under mangelfulde forhold og/eller af personer uden den fornødne uddannelse, træning og ekspertise. Men ingen nationale sundhedsmyndigheder eller internationale sundhedsorganisationer anser korrekt udført drengeomskæring for at være problematisk.

Læs mere om forventelige konsekvenser af forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring her: https://circuminfo.dk/forbud-eller-ej-hvad-vil-konsekvenserne-vaere-af-et-forbud-mod-rituel-drengeomskaering-i-danmark/