Forespørgselsdebat i Folketinget, maj 2018

25. maj 2018 blev der på initiativ af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) afholdt en forespørgselsdebat i Folketinget om ikke-medicinsk drengeomskæring.

Kirsten Normann Andersen (SF) og Stine Brix (EL) foreslog følgende tekst, som bortfaldt:

Folketinget mener, det er vigtigt, at man respekterer børn og unges ret til ukrænkelighed og ret til egen krop, hvorfor man er enig om at arbejde for en aldersgræns for ikkemedicinsk omskæring af drenge. Folketinget opfordrer samtidigt regeringen til at igangsætte en informationsindsats for at mindske ikkemedicinsk drengeomskæring. (http://www.ft.dk/samling/20171/vedtagelse/V66/index.htm)

I stedet vedtog Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative følgende:

Folketinget konstaterer, at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks, og at der er mange vigtige hensyn, der skal afvejes. Folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om, hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen, kontrollere og regulere omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet. Sluttelig opfordrer Folketinget til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge. (http://www.ft.dk/samling/20171/vedtagelse/v67/index.htm)

Den knap to timer lange forespørgselsdebat kan ses i sin helhed her (fra ca. 5.46.40):
https://mobiltv.ft.dk/embed/20171/Salen/102?autostart=1

I forbindelse med forespørgselsdebatten er der stillet en række spørgsmål til relevante ministre. Herunder findes direkte link til spørgsmål og svar:

Senfølger:

Click to access 1900619.pdf

Mørketal:

Click to access 1900617.pdf

Notatet fra 2013:

Click to access 1900615.pdf

Forskningsresultater:

Click to access 1900612.pdf

Opdateret notat:

Click to access 1900610.pdf

Erfaringer efter indskærpede tilsynsbestemmelser:

Click to access 1900608.pdf

Skærpet tilsyn:

Click to access 1900605.pdf

Smertebehandling:

Click to access 1900636.pdf

Emla-creme:

Click to access 1900359.pdf

Bedøvelse:

Click to access 1900390.pdf

Pigeomskæring:

Click to access 1900634.pdf

Fortsat støtte til 2013-notat:

Click to access 1900632.pdf

Bioetikkonventionen:

Click to access 1900630.pdf

Island:

Click to access 1900628.pdf

Patientsikkerhedmæssig optimering:

Click to access 1900626.pdf

Lovliggørelse af FGM:

Click to access 1900624.pdf

Alder ved omskæring:

Click to access 1900621.pdf

Religion:

Click to access 1899319.pdf

Religion:

Click to access 1899442.pdf

Island:

Click to access 1897168.pdf

Borgerforslag:

Click to access 1899768.pdf

FGM:

Click to access 1899764.pdf

Straf, ikke-autoriseret person:

Click to access 1899766.pdf

Begrænsninger jf. konventioner og Grundlov:

Click to access 1900456.pdf

Island:

Click to access 1900471.pdf

FN’s Børnekonvention:

Click to access 1903309.pdf

FN’s Børnekonvention:

Click to access 1903888.pdf

Alder for informeret samtykke:

Click to access 1903311.pdf

Alder for omskæring:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SUU/spm/1067/1904836.pdf

Forbud i andre lande:

Click to access 1931365.pdf

FN’s Børnekonvention:

Click to access 1931383.pdf