Forespørgselsdebat i Folketinget, maj 2018

25. maj 2018 blev der på initiativ af Kirsten Normann Andersen (SF) og Jacob Mark (SF) afholdt en forespørgselsdebat i Folketinget om ikke-medicinsk drengeomskæring.

Kirsten Normann Andersen (SF) og Stine Brix (EL) foreslog følgende tekst, som bortfaldt:

Folketinget mener, det er vigtigt, at man respekterer børn og unges ret til ukrænkelighed og ret til egen krop, hvorfor man er enig om at arbejde for en aldersgræns for ikkemedicinsk omskæring af drenge. Folketinget opfordrer samtidigt regeringen til at igangsætte en informationsindsats for at mindske ikkemedicinsk drengeomskæring. (http://www.ft.dk/samling/20171/vedtagelse/V66/index.htm)

I stedet vedtog Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative følgende:

Folketinget konstaterer, at debatten om rituel omskæring af drengebørn er kompleks, og at der er mange vigtige hensyn, der skal afvejes. Folketinget opfordrer regeringen til at indlede dialog med de berørte trossamfund om, hvorledes man i samarbejde kan arbejde for at skærpe registreringen, kontrollere og regulere omskæring af drenge under 18 år, når indgrebet ikke er medicinsk begrundet. Sluttelig opfordrer Folketinget til at bede Styrelsen for Patientsikkerhed om at opdatere den faglige vejledning om omskæring af drenge. (http://www.ft.dk/samling/20171/vedtagelse/v67/index.htm)

Den knap to timer lange forespørgselsdebat kan ses i sin helhed her (fra ca. 5.46.40):
https://mobiltv.ft.dk/embed/20171/Salen/102?autostart=1

I forbindelse med forespørgselsdebatten er der stillet en række spørgsmål til relevante ministre. Herunder findes direkte link til spørgsmål og svar:

Senfølger:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/876/svar/1492512/1900619.pdf

Mørketal:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/877/svar/1492511/1900617.pdf

Notatet fra 2013:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/878/svar/1492510/1900615.pdf

Forskningsresultater:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/879/svar/1492509/1900612.pdf

Opdateret notat:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/880/svar/1492508/1900610.pdf

Erfaringer efter indskærpede tilsynsbestemmelser:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/881/svar/1492507/1900608.pdf

Skærpet tilsyn:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/882/svar/1492506/1900605.pdf

Smertebehandling:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/883/svar/1492520/1900636.pdf

Emla-creme:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/884/svar/1492362/1900359.pdf

Bedøvelse:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/885/svar/1492373/1900390.pdf

Pigeomskæring:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/886/svar/1492519/1900634.pdf

Fortsat støtte til 2013-notat:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/887/svar/1492518/1900632.pdf

Bioetikkonventionen:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/888/svar/1492517/1900630.pdf

Island:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/889/svar/1492516/1900628.pdf

Patientsikkerhedmæssig optimering:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/890/svar/1492515/1900626.pdf

Lovliggørelse af FGM:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/891/svar/1492514/1900624.pdf

Alder ved omskæring:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/892/svar/1492513/1900621.pdf

Religion:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/893/svar/1491693/1899319.pdf

Religion:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/894/svar/1491769/1899442.pdf

Island:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/895/svar/1490611/1897168.pdf

Borgerforslag:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/896/svar/1491968/1899768.pdf

FGM:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/897/svar/1491966/1899764.pdf

Straf, ikke-autoriseret person:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/898/svar/1491967/1899766.pdf

Begrænsninger jf. konventioner og Grundlov:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/899/svar/1492414/1900456.pdf

Island:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/900/svar/1492426/1900471.pdf

FN’s Børnekonvention:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/909/svar/1494002/1903309.pdf

FN’s Børnekonvention:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/910/svar/1494321/1903888.pdf

Alder for informeret samtykke:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/911/svar/1494003/1903311.pdf

Alder for omskæring:
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SUU/spm/1067/1904836.pdf

Forbud i andre lande:
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/1163/svar/1507013/1931365.pdf

FN’s Børnekonvention:
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/1164/svar/1507025/1931383.pdf