Forbud – konsekvenser og løsninger

Hvad vil konsekvenserne være af forbud og kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark?

Siden danske intaktivisters primære målsætning er at få indført et forbud imod ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark, er der god grund til at overveje de mulige konsekvenser af et forbud.

Hvis der indføres et forbud/en såkaldt minimumsalder, vil en del familier naturligvis undlade at få deres dreng omskåret. Men det vil med overvældende sandsynlighed ikke gælde alle. Nogle vil opfatte loven som uretfærdig og illegitim, og de vil vælge omskæring på trods af et forbud. Nedenstående liste opregner nogle af de sandsynlige konsekvenser af et forbud:

⇒ Hvis læger forbydes at medvirke ved omskæringer, vil forældre i stigende grad opsøge usikre og uautoriserede omskæringer, hvilket øger risikoen for komplikationer. Dette er direkte sammenligneligt med illegal abort i lande, hvor abort er forbudt. I disse lande er illegale og usikre aborter en af de primære dødsårsager blandt kvinder.

⇒ Forældre til drenge, som får komplikationer efter en uautoriseret omskæring, vil undlade at søge lægehjælp, da de risikerer fængselsstraf. Det vil føre til alvorlig sygdom og i yderste konsekvens dødsfald. Også dette fænomen er velkendt fra lande, hvor abort er forbudt.

⇒ Danske forældre vil lade deres drenge omskære i udlandet og bede den udenlandske læge om en lægeerklæring på, at omskæringen er foretaget på medicinsk indikation – der kan nemlig ikke ses forskel på medicinsk og rituel omskæring.

⇒ Der vil opstå mistillid blandt minoriteter til den danske stat og det danske sundhedsvæsen.

⇒ Mistillid blandt minoriteter til sundhedsvæsenet kan blandt andet føre til, at forældre til omskårne drengebørn vil være tilbøjelige til at fravælge de almindelige sundhedsundersøgelser af barnet fra 0-6 år hos egen læge og efterfølgende hos skolesundhedsplejersken.

⇒ Udeblivelse fra sundhedsundersøgelser kan dels have generelle sundhedsmæssige konsekvenser for børnene.
Dels vil det resultere i, at færre i de berørte grupper følger de anbefalede børnevaccinationsprogrammer.

⇒ Et forbud kan resultere i utryghed og social uro blandt de berørte minoritetsgrupper i Danmark, fordi det vil blive opfattet som fjendtligt over for minoriteterne, og det vil dermed hæmme og skade integrationen. Debatten alene, med alle dens skældsord og etnisk/religiøse profilering, har allerede denne udgrænsende og stigmatiserende effekt blandt danske minoriteter.

⇒ Man kan forvente stærke reaktioner fra udlandet. Et forbud kan påvirke Danmark økonomisk, blandt andet på eksportområdet. Danmark som “brand” i udlandet kan få alvorlige ridser i lakken.

⇒ Blandt de danske minoriteter vil der være mennesker, som ikke ønsker at leve i et land med et forbud. Det vil typisk være veluddannede og ressourcestærke personer og familier, som er mobile og har et internationalt netværk, der vil forlade Danmark.

Løsninger

Alle ønsker det bedste for barnet. Ingen forældre vil vælge at gøre noget, som skader deres barn. Det bedste, vi kan gøre i denne sag, er at sørge for, at alle muslimske og jødiske forældre er godt oplyste om rituel drengeomskæring.

Danske minoritetsforældre, der overvejer omskæring af deres drengebarn, bør tilbydes saglig og velunderbygget oplysning, blandt andet om at der kan være komplikationer ved omskæring, og at nogle mænd er kede af, at deres forældre fik dem omskåret som små.

At kalde forældrene “børnelemlæstere” og “formørkede” og at tilbyde dem pseudovidenskabelig og uunderbygget intaktivistisk propaganda i stedet for evidensbaseret information, vil kun få dem til hovedrystende at undgå hele emnet.

På baggrund af respektfuld dialog og evidensbaseret information er forældre fuldt ud selv i stand til at tage stilling til, om omskæring er det rigtige for deres dreng.

Vejen frem er at nærme sig hinanden frem for at grave grøfterne dybere.

“Hvis vi skal forstå vores egen fordømmelse og komme vor egen negative tænkning om andre mennesker til livs, er det vigtigt, at vi først lærer at tænke empatisk om dem, der tænker og handler anderledes end os selv, dels for ikke selv at blive netop det, vi beskylder dem for at være, nemlig uempatiske, uoplyste, ensidige fanatikere – og dels for at indse at menneskene bag facaden dybest set ikke er forskellige fra os selv. Hvis vi kan lære indlevelse over for ‘skurken’, kan vi uden tvivl lære indføling og positiv tænkning over for alle andre, vi ikke forstår.” – Jacob Holdt