Religion og kultur

I Danmark praktiseres ikke-medicinsk drengeomskæring hovedsagelig af danske muslimer og jøder.

Hvordan fejres en omskæring?

Omskæring af drenge er en vigtig livsbegivenhed, som de fleste muslimske familier verden over dyrker. Islam har mange forskellige former og traditioner kloden rundt, og derfor er det også forskelligt, i hvilken alder og hvordan en drengs omskæring fejres. Det er en glædens dag, når ens søn bliver omskåret, og der bliver i mange muslimske kulturer delt gaver ud til familie og naboer. Indgrebet skal altid være udført inden puberteten, og de fleste omskæringer bliver udført inden for de første uger eller måneder efter fødslen. Dog udskyder nogle det af medicinske årsager eller på grund af kulturelle skikke.

I jødiske familier holdes omskæringen som en del af det jødiske dåbsritual, når drengen er otte dage gammel, hvis han er sund og rask. En særligt uddannet mohel foretager omskæringen og leder ritualet, som typisk holdes i hjemmet med familie og venner. En omskæring er en glædelig begivenhed, både som en modtagelse af det nyfødte barn og en fejring af, at den jødiske kultur lever videre i de nye generationer, og familien holder en lille fest efter ritualet.

Kan man ikke finde på et andet ritual end omskæring?

Jo – hvis det giver mening for moderne jøder og muslimer at finde et nyt ritual, så vil de gøre det helt af sig selv. Der er ganske små grupper af amerikanske jøder, som eksperimenterer med nye ritualer, hvor man ikke omskærer drenge, men for eksempel byder både drenge og piger velkommen som en fremmed ved at vaske den nyfødtes fødder.

Men langt de fleste af verdens jøder og muslimer synes stadig, at drengeomskæring er et meget meningsfyldt og vigtigt ritual.

Kulturer forandrer sig hele tiden, men de forandrer sig indefra og i åben dialog med omverdenen. Ikke under pres. Tværtimod får et ydre pres – for eksempel truslen om kriminalisering – minoritetskulturer til at stå stærkere fast på deres traditioner og fællesskab for at beskytte sig selv.

Læs mere om, hvad danske muslimer og jøder selv gør sig af tanker om drengeomskæring her.