Indlæg i debatten

CircumInfo.dk deltager i og dokumenterer debatten om ikke-medicinsk drengeomskæring her på hjemmesiden og på Twitter, YouTube og Facebook.

Desuden henviser vi til følgende eksterne sites, som ligeledes dokumenterer aspekter af debatten.
Exit Danmark
Brev fra 62 personer angående Projekt Sexus
Podcasten Kulturland


Nedenfor findes en fyldig, men ikke komplet liste over debatindlæg i pressen imod forbud, kriminalisering og intaktivistisk misinformation:

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad af CircumInfo.dk, 6. december 2021.


Debatindlæg i Information af CircumInfo.dk, 4. marts 2020.


Debatindlæg i Politiken af Mujahed Sebastian Abassi, Mohammad Sohail Asghar, Jens-André Herbener, Morten Margolinsky og Ian C. Skovsted, 3. marts 2020.
Link til indlægget (bag betalingsmur).


Debatindlæg i The Guardian af Dan Meyrowitsch, 24. juli 2019.


Debatindlæg i Berlingske af Dan Meyrowitsch, 3. juli 2019.


Debatindlæg i Kristeligt Dagblad fra Danske Kirkers Råd, 20. april 2018.


Kommentar i Berlingske af Anne Sofie Allarp, 19. april 2018.


Klumme i Critique af Lars W. Hellmund, 19. april 2018.


Kommentar i POV af Nikolaj Bøgh, 19. april 2018.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af Isabella Sara Sarchar, 18. april 2018.


Indlæg i BT af Anne Sofie Allarp, 18. april 2018.


Kommentar i Berlingske af Casper Stefani, 18. april 2018.


Debatindlæg i WeekendAvisen af Anne Sofie Allarp, 6. april 2018.


Debatindlæg i BT af Henrik Balslev, 5. april 2018.


Debatindlæg i JydskeVestkysten af Henrik Balslev, 21. marts 2018.


Debatindlæg i Politiken af tidligere formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, 20. marts 2018.
“Det store problem er, at de fleste slutter fra en modstand til et forbud, hvilket er en fejlslutning.”


Klumme i Berlingske af Adam Holm, 16. marts 2018.


Debatindlæg i JydskeVestkysten af Jørn Bork Jensen, 6. marts 2018.


Debatindlæg i JydskeVestkysten af formand for Shir Hatzafon, Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark, Lars Jozefowicz Varming, 5. marts 2018.


Indlæg i JydskeVestkysten af Tommy W. Larsen, 1. marts 2018.


Kronik i Politiken af tidligere overrabbiner Bent Melchior, 25. februar 2018.


Debatindlæg i JydskeVestkysten af Dan Rosenberg Asmussen, 22. februar 2018.


Debatindlæg i Jylland-Posten af Morten Margolinsky, Daniel Kaminski Rotenberg, Allan Melchior, Michael Altschul og Allan Kern, 30. januar 2018.


Debatindlæg i JydskeVestkysten af Benny Blumensaat, 15. januar 2018.


15. december trykte Weekendavisen et debatindlæg, hvor 54 personer udtrykker deres støtte til læge Morten Frischs person og kampagne for et forbud imod drengeomskæring i Danmark. Igen undlod man at forholde sig til de talrige kritikpunkter, hvilket Amneh Hawwa, overlæge, specialist i kvindesygdomme og klinisk sexologi (NACS aut.), Bo Jacobsen, speciallæge i kirurgi og Dan Meyrowitsch, cand.scient., ph.d., epidemiolog gjorde rede for i debatindlæg 22. december 2017:

8. december 2017 blev der i et indlæg i Weekendavisen fremført en række konkrete kritikpunkter vedrørende læge Morten Frischs påstande og metoder i debatten om drengeomskæring. Man udtrykte bekymring for, at en person, der tydeligvis er ude af stand til at adskille en personlig og politisk agenda fra sit professionelle virke, skal stå i spidsen for og indsamle og udlægge data i en stor befolkningsundersøgelse.

Vi finder det stærkt problematisk, at en offentligt ansat forsker og læge, sådan som det udførligt dokumenteres i dette brev (https://soberminoritetsforskning.wordpress.com/), blandt andet fejlinformerer befolkning og politikere, formidler fejlbehæftede udlægninger af videnskabelige resultater, udstiller enkeltpersoner, herunder børn og familier med minoritetsbaggrund, på sociale medier, er fortaler for etnisk profilering af læge- og forskerkollegaer samt bedriver aggressiv lobbyvirksomhed over for politiske partier og organisationer m.m. Vi opfordrer alle med interesse for denne sag til at læse brevet og dokumentationen i sin helhed og danne deres egen mening om sagen.

Ifølge Justitisministeriets ”Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed” fra oktober 2016 har offentligt ansatte en udstrakt grad af ytringsfrihed og frihed til at udtale sig som privatpersoner, så længe der skelnes mellem den private sfære og udtalelser på vegne af en arbejdsgiver/myndighed. Men Morten Frisch er ved en lang række lejligheder citeret i pressen for personlige holdninger med udførlig angivelse af titler og ansættelsesmæssigt tilhørsforhold.

Desuden anfører Justitsministeriets vejledning en grænse, der også gælder ved udtalelser som privatperson, nemlig at man ikke må ”fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit eget arbejdsområde.” Men Morten Frisch har talrige gange fremført urigtige påstande om den del af sit arbejdsområde, der er relateret til drengeomskæring, blandt andet urigtige påstande om konsekvenserne af drengeomskæring. Dette er sket både som privatperson og i sammenhænge, hvor Morten Frisch har udtalt sig på vegne af sine arbejdsgivere. Også dette dokumenteres i detaljer i ovennævnte brev.

Vi bemærker, at den gruppe personer, der 15. december 2017 i Weekendavisen udtrykte deres støtte til Morten Frisch, ikke forholder sig til en eneste af den lange række sager og forløb, som Morten Frisch har været involveret i inden for de seneste år. Ét er at være enig i Morten Frischs politiske mål. Men mener man virkelig at Morten Frischs metoder er legitime i et moderne, oplyst og demokratisk samfund? Det mener vi ikke.


Martin Krasniks leder af 24. november affødte et indlæg fra med-projektleder på Projekt Sexus, læge Christian Graugaard, som udtrykte sin fulde støtte til Morten Frisch, men ikke forholdt sig til de mange kritikpunkter, der blev rejst i Weekendavisens leder og det nedenfor omtalte brev. Dette blev pointeret af Morten Margolinsky, skolelærer, Henrik Balslev, cand.scient., ph.d. og Daniel K. Rotenberg, praktiserende læge i dette indlæg 8. december 2017:

I Weekendavisen 24. november 2017 rettede Martin Krasnik en skarp kritik mod læge Morten Frischs rolle som projektleder på befolkningsundersøgelsen Projekt Sexus. 1. december 2017 redegjorde professor Christian Graugaard, der er medansvarlig for projektet, for dettes legitimitet.

Graugaard påstår i sit svar, at Krasnik opponerer imod selve undersøgelsen og dens formål. Faktisk kalder Krasnik undersøgelsen ”en overordentlig god idé” og er alene kritisk over for undersøgelsens projektleder, Morten Frisch.

Morten Frisch er overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Han er desuden fortaler for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.

27. november 2017 modtog en række interessenter omkring Projekt Sexus et brev underskrevet af 62 danskere, blandt andre undertegnede samt en række læger og sundhedsforskere. I brevet understreges det, ligesom i Martin Krasniks leder, at man byder Projekt Sexus-undersøgelsen velkommen, men at man finder det videnskabsetisk problematisk, at en person som Morten Frisch skal være ansvarlig for at håndtere og formidle data om blandt andet drengeomskæring, da han ikke er uvildig part i sagen. Brevet kan læses her: https://soberminoritetsforskning.wordpress.com/

Der fremlægges i brevet dokumentation for en række sager, hvor det burde være tydeligt for enhver – uanset holdning til drengeomskæring – at her viger den professionelle og forskningsmæssige integritet til fordel for en personlig og politisk agenda.

Det fremgår blandt andet af brevet, at Morten Frisch har fejlinformeret befolkning og politikere om drengeomskæring. Som et eksempel kan nævnes, at Morten Frisch både i medier og til Folketinget har citereret et amerikansk studie, som skulle vise, at der er en høj dødelighed forbundet med drengeomskæring. DR’s Detektor har undersøgt sagen og konkluderer, at publikationen er fuld af fejl og slet ikke kan betragtes som videnskab. Forfatteren har ingen forskningsmæssig baggrund og ernærer sig som producent af køleskabsmagneter.

Blandt flere personsager, der dokumenteres i brevet, kan nævnes, at Morten Frisch har tilbudt medicinsk rådgivning uden forældrenes samtykke til en 15-årig dansk-jødisk dreng. Morten Frisch postede imod drengens ønske en historie om drengen på sin Facebook-væg. Da drengen henvendte sig for at få historien slettet, tilbød Morten Frisch ham uopfordret medicinsk rådgivning, da han mente, at drengen på grund af sin omskæring muligvis ville få seksuelle problemer senere i livet.

Morten Frisch har adskillige gange promoveret påstanden om, at omskæring skulle resultere i oplevet nedsat følsomhed under sex. Men det findes der ingen generel evidens for. I 2016 og 2017 er der publiceret tre større oversigtsartikler, som viser, at der ikke er sammenhæng mellem ikke-medicinsk omskæring og oplevet seksuel funktion, herunder følsomhed.

Morten Frisch ignorerer disse studier, bortset fra et i Danish Medical Journal, som han omtaler med henvisning til, at en af forfatterne har et jødisk navn. DMJ’s redaktion har udtalt, at studiet er af høj kvalitet, og at det er uacceptabelt at beklikke forskeres faglige integritet på grund af deres etnisk-religiøse baggrund.

Morten Frisch udviser i det hele taget en overordentlig stor interesse for jøder. En hurtig sammentælling viser, at han fra 1. januar 2013 til dags dato på sin Facebook-væg har postet 284 opslag, hvor ordet jøde eller en afledning deraf indgår. Jøder og jødisk religion fremstilles konsekvent negativt, især i forbindelse med omskæringsdebatten.

I de fleste vestlige lande ville man ikke acceptere, at en statsansat forsker taler nedsættende om og sygeliggør minoritetsgrupper. I Danmark er det kutyme at forsøge at løse tingene i mindelighed, hvilket er sympatisk og hensigtsmæssigt. Med den dokumentation, der nu foreligger, kan ingen påstå, at man ikke kender til tingenes tilstand.


27. november 2017 sendte en gruppe borgere et brev til interessenter omkring Projekt Sexus-undersøgelsen, hvor man udtrykte bekymring over, at læge Morten Frisch er projektleder. Brevet og den medfølgende dokumentation blev efterfølgende offentliggjort og kan læses i sin helhed her.


24. november 2017 skrev Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik, om befolkningsundersøgelsen Projekt Sexus på lederplads:

23795939_10155874852072486_7549307910959638558_n.jpg

23755721_10155874852102486_1365498109518758164_n

23755262_10155874852122486_5337790173609471037_n.jpg


Debatindlæg af sognepræst Michael Lerche Nygaard i JydskeVestkysten, 27. oktober 2017.


Debatindlæg af pastor Benny Blumensaat i JydskeVestkysten, 23. oktober 2017.


Debatindlæg af Henrik Balslev i JydskeVestKysten, 20. oktober 2017.


Opinionsindlæg fra CircumInfo i Netavisen Pio 21. september 2017; svar på indlæg af to S-folketingskandidater, der ønsker forbud mod drengeomskæring med henvisning til Morten Frischs 2011-studie.


Duplik fra CircumInfo til Eske Holm i Information, 16. august 2017:

Duplik til Eske Holm
Ian C Skovsted, Sohail Asghar, Jette Møller, Nanna Solow, Dan Meyrowitsch
Fortalere for et forbud imod drengeomskæring, de såkaldte intaktivister, forsømmer ingen lejlighed til at lufte deres krænkelse over sommetider at blive beskyldt for racisme og antisemitisme, når debatbølgerne går højt på de sociale medier.
Derfor er det ironisk, at det netop er en person, der tidligere har udtrykt tydelige antisemitiske holdninger, nemlig tidligere balletdanser Eske Holm, man sender i byen i Information 9. august. Eske Holm udgav i 2014 en bog med den sigende titel Jødiske drengebørn – lavere status end hunde. Bogen er et åbenlyst antisemitisk smædeskrift, der beskriver jøder som ’et storsnudet folk’ og jødedom som ’en gennemusund religion’.
Udover tiraden af vitterligt vås i Eske Holms læserbrev, springer to ting os i øjnene. Dels kan det undre, at Eske Holm ikke åbent deklarerer sin holdning til jøder og jødedom, så læserne ved, i hvilket lys hans skriverier bør læses. Og dels er det illustrativt at følge, hvordan Eske Holms utilsløret jødehadske ytringer likes og deles i stor stil blandt intaktivister på Facebook, også af bestyrelsesmedlemmer af Intact Denmark.
Må vi anbefale, at de danske intaktivister strammer gevaldigt op, hvis ikke det skal klinge meget hult, næste gang de ømmer sig over at blive beskyldt for at gå antisemitismens ærinde?


Debatindlæg i Information af CircumInfo; svar på læserbrev fra næstformand i Intact Denmark, Mikael Aktor, og dennes kritik af Jacob Mchangamas indlæg i Zetland (se nedenfor), 5. august 2017.


Særdeles læseværdig artikel i Information om, hvor galt det er gået mange gange op gennem historien, når en velmenende majoritetsbefolkning eller myndigheder ønsker at “redde” minoritetsbørn fra deres egen kultur, 4. juli 2017.


Jacob Mchangama argumenterer imod et forbud mod rituel drengeomskæring i Zetland, 28. juni 2017.


Lene Andersen i Goldberg om orgasme, omskærelse og ensomhed. “Blandt forkæmperne for et forbud mod religiøs drengeomskærelse er der ingen forståelsesramme, som kan rumme de jødiske dimensioner i omskærelsen. Der er ikke noget sprog for det jødiske indhold, de jødiske betydninger og den jødiske meningsskabelse, som ligger i omskærelsen.” 27. marts 2017.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af CircumInfo om proportionalitet mellem fri abort og frivillig deltagelse i børnevaccinationsprogram på den ene side og ønske om forbud mod drengeomskæring på den anden, 31. marts 2017.


Debatindlæg fra Retten til Forskellighed – CircumInfo i BT, 19. marts 2017:

Overlægens ubehagelige tone

I debatten om drengeomskæring i BT påstår overlæge Morten Frisch i sit svar til Adam Holm, at Holm trækker racismekortet. Men hvis man gider gøre sig den ulejlighed at læse Adam Holms indlæg, vil man se, at Holm på intet tidspunkt beskylder omskæringsmodstandere for at have racistiske motiver.

Til gengæld er det ironisk, at Morten Frisch åbenbart føler sig ramt på netop dét punkt, da han selv flere gange har udtalt sig på en måde, der kan tolkes som udtryk for racisme.

I forbindelse med en forskningsartikel om drengeomskæring i Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal i juni 2016 beskrev Morten Frisch artiklens hovedforfatter som ”jødisk forsker” og ”dansk-jødisk læge” og en af Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktører som ”en redaktør med et omskæringskulturelt klingende navn”. Formålet var tydeligvis at så tvivl om forskerens og redaktørens redelighed og faglige kompetence.

Ugeskrift for Lægers samlede videnskabelige redaktion svarede i en leder, hvor de tog skarp afstand fra den ubehagelige debattone og brugen af etnisk profilering af forskere, som man er uenig med.

I debatten har Morten Frisch desuden ved flere lejligheder beskrevet forskere, der er uenige i hans syn på drengeomskæring, som blandt andet ”omskæringsreligiøs forsker”, ”kulturjødisk universitetslektor”, ”en mandlig reservelæge med samme fornavn som islams profet” og ”jødisk læge”.

Morten Frisch er så vidt vi ved den første læge i Danmark siden 1930’erne, der benytter etnisk-religiøs profilering af forskere, fordi han er uenig i deres forskningsresultater. At Morten Frisch omgiver sig med en skare stærkt loyale, aggressive og ukritiske tilhængere, der er blinde for dette, gør kun hele miseren endnu mere skræmmende.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af CircumInfo om, hvorfor forbud mod drengeomskæring er en dårlig løsning, 16. marts 2017.


Svar fra CircumInfo på klumme af Morten Frisch i Huffington Post, 10. marts 2017.


Klumme i BT af Adam Holm, der argumenterer imod et forbud mod drengeomskæring, 8. marts 2017.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af Saman Atter Motlagh, der maner til forsigtighed med at fordømme minoriteters kulturelle og religiøse skikke, men være blind for majoritetens, 25. februar 2017.


Indlæg i POV International af Jette Møller om, hvordan tonen i omskæringsdebatten er ualmindelig grov og afskrækker mange fra at deltage, 28. januar 2017.


Replik om omskæringsdebatten af Ulrik Høy i Berligske/Groft sagt, 18. januar 2017:

ulrikhoygroftsagt180117


Artikel af Heidi Laura i Weekendavisen, 23. maj 2014, om intaktivismens amerikanske rødder og dens indtog i Danmark: forhudsforkaemperne


Svar fra Henrik BalslevDan Rosenberg Asmussen og Retten til Forskellighed – CircumInfo på JydskeVestkystens leder fra 28. december 2016 – den anden leder på to måneder, hvor chefredaktør Peter Orry beskriver muslimske og jødiske forældre i stærkt stigmatiserende vendinger og taler for et forbud.


Debatindlæg i Kristeligt Dagblad af Stig Grenov, landsformand for Kristendemokraterne, om retorik i omskæringsdebatten, religionsfrihed og retten til at videregive sin tro til sine børn, 30. december 2016.


Kronik i Berlingske af Jonathan Cohn om religionsfrihed, moralisme og integration, 27. december 2016.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af Retten til Forskellighed – CircumInfo, 18. december 2016.


Artikel i Weekendavisen med interview af Gorm Greisen, formand for Det Etiske Råd, i forbindelse med Lægeforeningens nye udmelding om ikke-medicinsk drengeomskæring, 16. december 2016: barnets-tarv-mediearkiv-infomedia


Debatindlæg i Jyllands-Posten af formand for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen, 13. december 2016.


Artikel i Critique om blandt andet historisk perspektivering og omskæringsmodstand som udtryk for kulturradikalisme, 13. december 2016.


Artikel i Kristeligt Dagblad om den skærpede indberetningspligt i forbindelse med ikke-medicinsk drengeomskæring, der træder i kraft 1. januar 2017, 5. december 2016.


Anti-intaktivistisk julekalender – læs med på Facebook hver dag fra 1. til 24. december.


Svar fra religionshistoriker Jens-André Herbener, formand for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen, og sognepræst Michael Lerche Nygaard på JydskeVestkystens leder fra 26. oktober 2016.


Debatindlæg med fokus på sammenligningen mellem drengeomskæring og FGM (female genital mutilation) – som ikke bør sammenlignes – i Kristeligt Dagblad, 3. oktober 2016.


Debatindlæg i Dagens Medicin af professor og medlem af Etisk Råd, Signild Vallgårda, og professor ved Institut for Folkesundhed, Klaus Høyer, om Morten Frischs kritisable debatform og sprogbrug i omskæringsdebatten, 29. september 2016.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af formand for Det Jødiske Samfnd, Dan Rosenberg Asmussen, 27. september 2016.


Leder i Dagens Medicin, hvor Anja Pinborg og med hende hele redaktionen på Danish Medical Journal afviser kritik af Shabanzadeh et al.’s systematiske review, der udkom 30. juni 2016 (se nedenfor), samt af Ugeskrift for Læger/DMJ’s videnskabelige redaktion i den forbindelse, 23. september 2016.


Debatindlæg om, hvordan kultur altid sætter spor på børns kroppe af antropolog og lektor Christian Groes i Information, 21. september 2016.


Leder i Ugeskrift for Læger om omskæringsdebatten og kritik af ugeskriftets review-proces, 5. september 2016.


Kronik af Lene Andersen i Information – om fremmedhad, dannelse, rummelighed og kun at tolerere det, man ikke har noget imod, 23. august 2016.


Danish Medical Journal svarer i Jyllands-Posten på kritikken vedrørende det videnskabelige review, der udkom 30. juni 2016 (se nedenfor), 22. august 2016.


Indlæg af Dan Meyrowitsch i Dagens Medicin om omskæringsdebatten, konsekvenserne af et forbud og fordelene ved sober og evidensbaseret oplysning, 12. august 2016.


Blog af Michael Böss, Berlingske, 5. august 2016.


Debatindlæg i Jyllands-Posten af Peter Mathisen, 1. august 2016.


Kommentar i Berlingske af formand for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen, 25. juli 2016.


To debatindlæg i Jyllands-Posten, 23. juli 2016, her og her.


Debatindlæg i Horsens Folkeblad fra 20. juli 2016, også bragt i JydskeVestkysten, af formand for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen.


Om menneskerettigheder, religionsfrihed og omskæringsdebat, Kristeligt Dagblad, 19. juli 2016: KD190716


Debatindlæg i Politiken 15. juli 2016 af Mette Gjerskov, folketingsmedlem (S), tidl. minister, formand for Europaudvalget.


Politikens leder, 14. juli 2016.


Baggrundsartikel om omskæringsdebat og antisemitisme, Politiken 12. juli 2016.


Politiken, 12. juli 2016.


Baggrundsartikel om mulige konsekvenser af et forbud mod drengeomskæring, Kristeligt Dagblad, 11. juli 2016.


Debatindlæg i Horsens Folkeblad 11. juli 2016 af Mette Bock, MF (LA), kirkeordfører:
MetteBock110716


7. juli havde næstformand for Intact Denmark, Mikael Aktor dette debatindlæg i Kristeligt Dagblad.

Indlægget blev besvaret af både formanden for Det Jødiske Samfund, Dan Rosenberg Asmussen, og af Retten til forskellighed – CircumInfo.

Dan Rosenberg Asmussens svar i Kristeligt Dagblad:
Ikke et godt udgangspunkt for dialog
“I Kristeligt Dagblad den 7. juli opfordrer Intact Denmark ved næstformand Mikael Aktor Det Jødiske Samfund til at indgå i dialog med Intact Denmark. Det er korrekt, at Mikael Aktor tidligere har foreslået Det Jødiske Samfund at indgå i dialog. Dialog er, når to parter ønsker at møde hinanden og skabe et fundament for gensidig forståelse.
Da Intact Denmarks mål og eksistensberettigelse er at forbyde det essentielle, identitetsbærende jødiske dåbsritual for drenge, og vi oplever, at Intact Denmark ikke har nogen forståelse eller respekt for vores ritualer og traditioner, mener vi ikke, at der er udgangspunkt for dialog.
Ydermere oplever Det Jødiske Samfund, at Intact Denmarks kampagne for et forbud mod drengeomskæring, den tilhørende argumentation og omgang med fakta ikke indbyder til tillid og forståelse.
Vi har blandt andet oplevet, hvorledes medlemmer af Det Jødiske Samfund, herunder mindreårige, udstilles på Intact Denmarks hjemmeside, og hvordan enhver kontakt vinkles og drejes for at understøtte deres kampagne.”

Svar fra Retten til Forskellighed – CircumInfo bragt i Kristeligt Dagblad 13. juli 2016: KD-svartilMAintactdk


HerbenerKD070716 – indlæg af religionshistoriker Jens-André Herbener i Kristeligt Dagblad 7. juli 2016.


Indlæg af menneskerettighedsadvokat Niels-Erik Hansen i Arbejderen 5. juli 2016 og i Information 7. juli 2016.


Leder i Kristeligt Dagblad, 1. juli 2016.


To korte debatindlæg i Kristeligt Dagblad 30. juni 2016:

KD300616


30. juni 2016 udkom et studie i Danish Medical Journal, som efter en gennemgang af samtlige studier på området konkluderer, at omskæring af raske drenge/mænd ikke fører til seksuelle funktionsproblemer. Mænd, der er omskåret på grund af sygdom i penis, har øget risiko for at opleve seksuelle funktionsproblemer efterfølgende, men problemerne skyldes sygdommene, ikke omskæringen.

ugeskriftet.dk’s letlæselige sammenfatning af studiet kan læses her:
http://ugeskriftet.dk/nyhed/danske-forskere-omskaering-giver-ikke-maend-sex-problemer

Studiets abstract lyder:

“Introduction: The debate on non-medical male circumcision has gaining momentum during the past few years. The objective of this systematic review was to determine if circumcision, medical indication or age at circumcision had an impact on perceived sexual function in males.
Methods: Systematic searches were performed in MEDLINE and EMBASE. The included studies compared long-term sexual function in circumcised and non-circumcised males, before and after circumcision, or compared different ages at circumcision. The quality of the studies was assessed according to the level of evidence (Grade A-D).
Results: Database and hand searches yielded 3,677 records. Inclusion criteria were fulfilled in 38 studies including two randomised trials. Overall, the only identified differen­ces in sexual function in circumcised males were decreased premature ejaculation and increased penile sensitivity (Grade A-B). Following non-medical circumcision, no infer­ior sexual function was reported (A-B). Following medical circumcision, most outcomes were comparable (B); how­ever, problems in obtaining an orgasm were increased (C) and erectile dysfunction was reported with inconsistency (D). A younger age at circumcision seemed to cause less sexual dysfunction than circumcision later in life.
Conclusion: The hypothesis of inferior male sexual function following circumcision could not be supported by the findings of this systematic review. However, further studies on medical circumcision and age at circumcision are required.
”

Læs hele studiet her:
http://www.danmedj.dk/portal/page/portal/danmedj.dk/dmj_forside/PAST_ISSUE/2016/DMJ_2016_07/A5245

Et par omtaler af studiet i dagspressen:
Berlingske 30. juni 2016 her og Kristeligt Dagblad 1. juli 2016:

KD010716


28. juni bragte Kristeligt Dagblad to debatindlæg om omskæring.

I det ene indlæg går overlæge Morten Frisch til angreb på stifterne af foreningen Retten til Forskellighed – CircumInfo og omtaler blandt andet et af medlemmerne af foreningens formandsskab som “en mandlig reservelæge med samme fornavn som islams profet”.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ny-omskaeringsvenlig-forening-er-ikke-uhildet

Retten til Forskellighed – CircumInfos modsvar til Morten Frischs personangreb kan læses her:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/overlaege-med-fordomme-paa-korstog


Tidligere indlæg i debatten om drengeomskæring:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-forening-danskerne-ved-lidt-om-omskaering – artikel om den nystiftede forening Retten til Forskellighed – CircumInfo.

DanielKRotenberglæserbrevBerlingske160616 – læserbrev af Daniel K. Rotenberg i Berlingske 16. juni 2016.

JMlæserbrevInformation140616 – læserbrev af Jette Møller, trykt i forkortet version i Information 14. juni 2016, her i fuld længde.

Indlæg af Dan Meyrowitsch i Dagens Medicin – en faglig kritik af de to studier, der ofte benyttes i kampagnen for et forbud mod drengeomskæring i Danmark, 9. juni 2016.

http://m.b.dk/kommentarer/der-er-meget-faa-skader-ved-omskaering

http://m.b.dk/nationalt/det-er-noget-vaas-at-omskaering-af-drengeboern-strider-mod-boernerettigheder

http://www.information.dk/520181

http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE2263254/stop-nu-med-at-daemonisere-omskaering-af-drenge/

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2228121/ingen-lande-har-forbudt-omskaering-af-drenge/

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2438974/myterne-om-omskaering-stortrives-i-medierne/

http://politiken.dk/debat/ECE1695460/omskaarne-maend-giver-bedre-sex/

http://politiken.dk/debat/ECE1699122/kildekritik-paa-forhuds-fronten-tak/

Læseværdigt, på en gang alvorligt og humoristisk essay om omskæring, udgrænsning, identitet, gruppetilhørsforhold, undergang og død, Information, 17. februar 1999.