Kommentar i forbindelse med tragisk dødsfald som følge af uautoriseret drengeomskæring i Italien

I juledagene 2018 rapporterede internationale nyhedsmedier om, at en nigeriansk dreng på tragisk vis var død i forbindelse med en omskæring udført i Italien, og at drengens tvillingebror, der ligeledes var blevet omskåret, var indlagt. Det berettes, at personen, der udførte omskæringen, ikke var kvalificeret til at udføre indgrebet.
https://www.bbc.com/news/world-europe-46671457

Scenariet omkring det tragiske dødsfald er helt på linje med den situation, der utvivlsomt vil opstå, hvis man forbyder ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark. Et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring vil uden tvivl reducere antallet af ikke-medicinske drengeomskæringer. Men nogle forældre vil betragte loven som illegitim og vil ønske at få deres søn omskåret på trods af forbuddet.

Hvis læger forbydes at medvirke, og familier dermed kun kan få en drengeomskæring udført illegalt, vil det forventeligt kun være et spørgsmål om tid, før vi vil se alvorlige skader og måske endda dødsfald i Danmark.

I dag er ikke-medicinsk drengeomskæring omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162591), der stiller en række krav i forbindelse med drengeomskæring. Et af kravene er, at indgrebet skal foregå under ansvar og tilstedeværelse af en læge med gyldig dansk lægeautorisation. Hvis det kommer til myndighedernes kendskab, at vejledningen ikke overholdes, bliver der grebet ind, hvilket der da også er set eksempler på i de senere år.

Drengeomskæring kan, ligesom alle andre medicinske og kirurgiske indgreb, indebære risici, hvis det udføres under mangelfulde forhold og/eller af personer uden den fornødne uddannelse, træning og ekspertise. Men ingen nationale sundhedsmyndigheder eller internationale sundhedsorganisationer anser korrekt udført drengeomskæring for at være problematisk.

Læs mere om forventelige konsekvenser af forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring her: https://circuminfo.dk/forbud-eller-ej-hvad-vil-konsekvenserne-vaere-af-et-forbud-mod-rituel-drengeomskaering-i-danmark/